Service

Valmennukset ryhmille – kipinää kaikille

Onko tiimisi liian operatiivinen?

Yhteisöllisyys hukassa?

Johtoryhmän rooli hakoteillä?

Tiimisi saattaa olla hiomaton timantti, josta yhdessä työstämme ehdan, häikäisevän timantin.

Johtoryhmävalmennusta vuosien kokemuksella.

Autamme tiimiäsi kasvamaan yhteen.

Joukosta yksilöitä ryhmäksi jolla on yhteinen suunta.

 

 

Johtoryhmien valmennukset:

 • Ei tiedon jakamista vaan oppimisen kiihdyttämistä.
 • Stimuloivilla kokemuksilla parempaa sitoutumista.
 • Parempia tuloksia yhdessä tekemällä.
 • Enemmän yhdessä tekemistä ja voimaantumista kuin energian kuluttamista.
 • Omistajuuden jakamista ja roolittamista. 
 • Yhteisöllisyyden lisäämistä. 
 • Joka kerta osallistujat miettivät, miksi meillä ei ole tällaista enemmän.

Työkaluja:

 • Ajattelun laajentamista
 • Kykyä oppia reflektoimaan ja näkemään tilanne avarakatseisemmin ja syvällisemmin.
 • Toisilta oppimista
 • Kokemuksen jakamista
 • Pienten onnistumisten löytämistä
 • Tavoiteasetantaa
 • Strateginen taso: Kyky ajatella abstraktisti
 • Johtamisen taso: Kyky johtaa liiketoimintaa uuvuttamatta itseään.

Tilanne on usein tämä: strategiat on tehty, suunnat siloteltu ja nyt pitäisi saada koko tiimi toimimaan sen eteen. Ja osallistujien tehtävä on usein saada muut yrityksessä näkemään sen yhteisen hiilen ja vieläpä osumaan siihen puhalluksillaan. Ja niin, joskus se strateginen suuntakaan ei ole aivan niin kirkas kuin johto haluaisi. Jutellaan siitä tarkemmin, kun määrittelemme tavoitteet.

Valmennuksissa luomme puitteet, missä jokaisessa osallistujassa voi syttyä kipinä – tai jopa loistava hekulamppu pään päällä.


Yhdessä oikeaan suuntaan

Heti kättelyssä on hyvä pitää mielessä, että jokainen ryhmä muodostuu yksilöistä ja jokainen yksilö on erilainen. Meidän on osattava vetää niistä kaikista eri naruista, jotta lamppu, lieska tai roihu syttyy.

Aluksi määrittelemme aina yhdessä tavoitteet. Jotta valmennuksessa on yhteinen suunta ja maali. Sen varaan on hyvä suunnitella, miten pääsemme tulokseen. Työkalupakkimme on pullollaan erilaisia keinoja. Valmiiden suunnitelmien ja kokemuksen varaan on hyvä rakentaa. Mutta, hyvin suunniteltu on tunnetusti vasta puoliksi tehty.

Tilanteessa elämällä tulokseen

Valmennustilanteessa on oltava herkkänä yleiselle tunnelmalle. Miten asiat etenevät? Saavatko kaikki otteen siitä, minne olemme menossa? Palaako lieska kirkkaana myös tuossa yhdessä hahmossa, joka koko ajan vetäytyy syrjään?

Meillä on kokemusta monesta eri jamasta, mitä valmennuksissa syntyy. Kokemus on rikastuttanut kykyämme reagoida ja soveltaa tilanteessa suunnitelmaa niin, että päästään haluttuun tulokseen.

Niin saamme kipinän syttymään jokaikisessä.

1. Johtoryhmien luottopeluri

Kun yhteinen suunta on kriittisintä. Bavionin Marko Kaistinen on työskennellyt jo monet vuodet yhdessä useiden suomalaisten huippuyritysten johtoryhmien kanssa. Useiden kanssa yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Sen salaisuutena on – valmennettavien mukaan – omistautuminen, kyky elää tilanteessa ja kohdata jokainen johtaja yksittäisenä henkilönä. Sekä tietenkin tulokseen pääseminen.

2. Jokainen pääsee tulokseen

Kun valmennuksessa on ryhmä, on huolehdittava että jokaisessa syttyy kipinä kehittyä. Ihmistuntemus, tilanneherkkyys sekä kyky soveltaa suunnitelmia kesken valmennuksen on tapa saada se viimeinenkin ryhmän jäsen mukaan ja kohti haluttua tulosta.

3. Tilanne vaatii luovuutta

Hyvin suunniteltu ja loistavasti toteutettu. Siihen pyrimme. Paksusta työkalupakistamme löytyy varmasti juuri oikeat keinot saada teidän tiiminne kohti haluttua tulosta ja yhteistä suuntaa. Sen lisäksi kokemus monenlaisista valmennustilanteista takaa, että osaamme soveltaa suunniteltua tilanteessa. Jotta koko ryhmä saavuttaa halutun tulokseen.