Johtoryhmästä menestyväksi johtavaksi ryhmäksi
Haluan auttaa asiakkaitani maksimoimaan potentiaalinsa
Kasvu huippujohtajaksi​
Haluan auttaa asiakkaitani maksimoimaan potentiaalinsa
Hyvästä paremmaksi ​
Haluan auttaa asiakkaitani maksimoimaan potentiaalinsa
Previous slide
Next slide

Johtoryhmän
uudelleenfokusointi

Oivallus ja innostus ovat polku pysyvään motivaatioon ja tuloksiin

Johtoryhmästä menestyväksi johtavaksi ryhmäksi

Johtoryhmät toimivat vajaatehoisesti suhteessa vallitsevaan kasvupotentiaaliin.

Suunnan ja uskon kadottanut johtoryhmä käpertyy kuoreen ja osa-optimoi omaa tekemistään siirtäen syyn ulkoisiin tekijöihin.

Menestyvät johtavat ryhmät omaavat toisiaan kannustavan ilmapiirin, vahvaa tulosta tekevän identiteetin ja toimintakulttuurin. Menestyminen lähtee johtavasta ryhmästä.

Arvosta sitä investointia, mikä on tehty johtavaan ryhmään luopumalla arvostelusta. Menestyksen avaimet ovat jo olemassa, nyt vain pitää avata lukot.

Autan johtajia ja johtoryhmiä saavuttamaan parhaita mahdollisia tuloksia räätälöityjen valmennusten ja coachauksen avulla. Hektisessä ja kiireisessä nykymaailmassa me tarvitsemme suunnan, oikeanlaisen tahtotilan sekä kykyä aidosti kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa, jotta voimme saavuttaa haluamamme huipun. Johdon aktivoiminen ja uudelleenfokusointi ovat keskiössä, jotta parempia tuloksia syntyy.

Johtoryhmästä johtavaksi ryhmäksi on suunnattu johtoryhmille ja laajennetuille johtoryhmille.

Kasvu huippujohtajaksi

Henkilökohtainen kasvupolun rakentaminen ja suunnan kirkastaminen, mikä auttaa sinua johtajana niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. 

Konkreettinen pitkän aikavälin ohjelma, missä sinun sisäinen kompassi sekä horisontissa valaiseva majakka tekevät suunnistamisestasi sumussa helpommaksi. Huippujohtajan coaching-ohjelma antaa sinulle parhaan mahdollisen fyysisen ja henkisen tuen. 

Vierelläsi kulkee koko valmennusmatkan kansainvälisesti kokenut Suomen parhaimmistoon kuuluvan Integral Master Coachin ja tarvittavat fysiikkavalmentajat.

Huippujohtajan henkilökohtainen coaching-ohjelma on suunnattu yrityksen avainhenkilöiden kasvun tueksi. Tärkein elementti mitä tarvitset mukaan matkalle on henkilökohtainen motivaatio. Ilman sitä synnytämme vain hyviä keskusteluja.

Huippujohtajan coaching -ohjelmaan mahtuu vuosittain mukaan 8 henkilöä

Avainhenkilöiden
kasvun tuki

Ensin keskitymme siihen, mitä haluat kehittää

Johtajan rooli
kasvun mahdollistajana

Luodaan yhdessä ympäristö, joka rohkaisee kasvua ja johtaa tuloksiin.

Hyvästä paremmaksi

Hyvästä paremmaksi -valmennus on tehty vahvistamaan operatiivisen johdon ja esihenkilöiden tuloksentekokykyä ja johtamistaitoja.

Valmennusmatka on yhdessä kuljettu henkilökohtainen kasvupolku, minkä tavoitteena on ymmärtää paremmin yrityksen strateginen tahtotila ja johtajan rooli muutoksen ja kasvun mahdollistajana.

Voittava kulttuuri syntyy kokemuksen ja uuden ajattelun yhteisestä dialogista kohti konkreettisia tekoja, missä prosessi synnyttää suuntaa, sitoutumista ja tuloksia.

Tämän ohjelman avulla on saatu isoja toiminnallisia muutoksia, kasvatettu liiketoimintaa ja tuloksentekokykyä yli miljoonalla eurolla.

Hyvästä paremmaksi -valmennus on suunnattu operatiivisen tason esihenkilöille ja motivoituneille myyjille.

Tämä ei ole SE kaiken tiedon nopeasti tykittävä mappivalmennus, mistä suurimman osan sisältöä osallistujat unohdat kolmessa viikossa. Jälkiviisaat ja kaiken kokeneet alan ammattilaiset älköön vaivautuko, sillä kumpikaan meistä ei voi muuttaa toisiamme.

Muuttumattomuuden asenteen on havaittu tutkitusti hidastavan henkilökohtaista kasvua ja tuloksentekoa.

Haluan auttaa asiakkaitani maksimoimaan potentiaalinsa

”Tekemällä sitä mitä olet tähän asti tehnyt saat sen mitä sinulla jo on”

Kun uskaltaa astua muutokseen, alkaa kasvukin näkymään.